Sledování reakcí pomocí infračervené spektroskopie