Analýza proteinů pomocí infračervené spektroskopie