Ramanovy mikroskopy

Microscope

SENTERRA II

Nový level disperzní Ramanovy mikroskopie

Více informací >
Microscope Raman R&D

RamanScope III

Kompaktní Ramanův mikroskop s Fourierovou transformací

Více informací >
Microscope Raman R&D